Ružička s novou zmluvou s Calgary

Adam Ružička podpísal novú zmluvu s Calgary Flames. Prvý rok dvojcestná a druhý jednocestná. (762 500$/rok) 🇸🇰🏒✍️