Stanovisko SZĽH k prípadu ruského útočníka Nikitu Ščerbaka

Tipos Extraliga

autor hetrik.sk

Stanovisko SZĽH k prípadu ruského útočníka Nikitu Ščerbaka

Slovenský zväz ľadového hokeja na svojej oficiálnej webstránke zverejnil stanovisko k prípadu kontraktu ruského útočníka Nikitu Ščerbaka.

Na základe medializovaných informácii zo strany APHK a HC MV Transport Prešov vydáva SZĽH nasledujúce stanovisko vysvetľujúce podmienky, za ktorých môže hráč nastúpiť do zápasu Extraligy seniorov:

Aby hráč mohol regulárne nastúpiť do zápasu Extraligy seniorov (TIPOS Extraliga), musí on a  jeho klub splniť podmienky v zmysle Súťažného poriadku SZĽH a zákona o športe. Hráč musí byť registrovaný v klube na základe matričného úkonu preukazujúceho príslušnosť hráča ku klubu, to znamená registrácia hráča v klube, prestup, hosťovanie, v tomto konkrétnom prípade aj medzinárodný transfer spĺňajúci podmienky IIHF a súhlas zahraničného klubu k tomuto matričnému úkonu. Hráč musí mať platnú lekársku prehliadku, byť zapísaný na zozname družstva a musí mať uzatvorenú hráčsku zmluvu s klubom. Zmluvu je klub povinný zaslať na evidenciu SZĽH v zmysle zmienených ustanovení súťažného poriadku SZĽH, najneskôr však do 30 dní od jej uzatvorenia medzi klubom a hráčom v zmysle § 8 ods. 4 zákona o športe.

V prípade hráča Nikitu Ščerbaka vyššie zmienené podmienky klub HC Slovan Bratislava splnil. Klub HC MV Transport Prešov vyššie zmienené podmienky nesplnil, keďže nedisponoval transferom IIHF a súhlasom zahraničného klubu, taktiež v zmysle súťažného poriadku a zákona o športe nezaslal do 30 dní zmluvu na evidenciu.

Foto: Instagram/Slovan Bratislava, Hockey Slovakia