SZĽH po kauze Bokroš-Pospíšil oficiálne zakázal hráčom kritizovať podmienky v reprezentácii!

Slovensko Reprezentácia

SZĽH po kauze Bokroš-Pospíšil oficiálne zakázal hráčom kritizovať podmienky v reprezentácii!

Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja sa rozhodlo definitívne vyriešiť prípadné ďalšie konflikty uprostred našich reprezentácií.

Reagovali tak na nedávne príspevky mladých hokejistov po MS do 20 rokov. Martin Pospíšil a Miloš Fafrák verejne kritizovali na internete trénera Ernesta Bokroša.

Po novom si to už žiadny hokejista nemôže dovoliť a pred štartom v národnom drese bude musieť podpísať dokument: "Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v ľadovom hokeji".

Všetci reprezentanti tak majú zakázané verejne kritizovať trénerov, realizačný tím alebo formu tréningu. V deň zápasu dokonca nemôžu pridávať príspevky na Instagram a ďalšie sociálne siete. Na druhej strane, SZĽH sa zase zaväzuje o kompletné zabezpečenie hráča.

Reprezentant berie na vedomie, že v priestore sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram, Twitter) je povinný sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je spôsobilé ohroziť alebo ktoré by mohlo poškodiť povesť alebo dobré meno SZĽH, dobré meno slovenskej hokejovej reprezentácie, česť alebo dobré meno realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie alebo jeho členov, rovnako dobré meno členov SZĽH, M-SZĽH a partnerov SZĽH a M-SZĽH.

Povinnosti SZĽH: 

Vytvárať počas reprezentačnej akcie Reprezentantovi vhodné podmienky pre dosahovanie cieľov reprezentácie, za týmto účelom poskytuje Reprezentantovi najmä príslušné materiálne vybavenie, vrátane hráčskeho výstroja, športového a spoločenského oblečenia.

Zabezpečovať počas reprezentačnej akcie Reprezentantovi primerané ubytovanie a stravu.

Zabezpečovať dopravu na miesto reprezentačnej akcie a následne aj do materského klubu Reprezentanta alebo preplácať Reprezentantovi náklady.

Zabezpečovať počas reprezentačnej akcie Reprezentantovi potrebnú zdravotnú a rehabilitačnú starostlivosť.

Kompletný dokument SZĽH si môžete pozrieť na oficiálnom webe Hockeyslovakia.